Fördelar med Lyocell

Fördelar med Lyocell

Lyocell är ett slitstarkt material som brukar uppfattas som svalt och behagligt mot kroppen. Fibrerna framställs från träd och är ett steg i riktningen mot att göra textilindustrin mer långsiktig och miljömässigt hållbar. Bomull är en väldigt törstig växt som kräver stor odlingsyta, vilket är problematiskt när konkurrensen om odlingsytor ökar och alltmer fokus läggs på livsmedelsodling.

Lyocell var alltså ett resultat av att textilbranschen behövde hitta praktiska, billiga och miljövänliga sätt att framställa kläder – utan att använda bomull. Främsta anledningen till att använda lyocell är miljöaspekten. Materialet framställs från cellulosan från träd och kräver en mindre mängd vatten och mindre odlingsutrymme än bomull. Förädlingsprocessen är också mycket mer miljövänlig på så sätt att nära 100 % av alla restkemikalier som skapas är ofarliga och går att återanvända. Textilerna är helt och hållet biologiskt nedbrytbara.

Vilket träslag som används har ingen större betydelse, vilket gör att vi i Sverige till exempel skulle kunna framställa lyocell med vår tallskog. Framställning av lyocell är med andra ord inte alls lika beroende av ett specifikt klimat. Mängden konstgödsel och bekämpningsmedel som används är även den mindre.

Lyocell var alltså ett resultat av att textilbranschen behövde hitta praktiska, billiga och miljövänliga sätt att framställa kläder – utan att använda bomull. Främsta anledningen till att använda lyocell är miljöaspekten. Materialet framställs från cellulosan från träd och kräver en mindre mängd vatten och mindre odlingsutrymme än bomull. Förädlingsprocessen är också mycket mer miljövänlig på så sätt att nära 100 % av alla restkemikalier som skapas är ofarliga och går att återanvända. Textilerna är helt och hållet biologiskt nedbrytbara.

Vilket träslag som används har ingen större betydelse, vilket gör att vi i Sverige till exempel skulle kunna framställa lyocell med vår tallskog. Framställning av lyocell är med andra ord inte alls lika beroende av ett specifikt klimat. Mängden konstgödsel och bekämpningsmedel som används är även den mindre.